prev
en nl

NLAIC AI for Business & Government

AI FOR BUSINESS & GOVERNMENT certified by

Over de best practice

IP eigenaar:NL AIC®
Accreditatie Instituut:Van Haren Certify
Exameninstituut:certN

Zelfrijdende voertuigen, spraak- en beeldherkenning, analyse van de gezondheidszorg, robots en gepersonaliseerde informatie op sociale media… Artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, is niet meer weg te denken uit onze wereld. En het verandert onze samenleving, onze economie en ons leven. In het bedrijfsmodel van enkele van de meest krachtige en succesvolle commerciële bedrijven van vandaag staan applicaties centraal die op AI gebaseerd zijn. Toch is AI zelf niet nieuw. Het bestaat al sinds de jaren 40. Veel van de algoritmen die we tegenwoordig gebruiken, zijn uitgevonden en wetenschappelijk onderbouwd in de jaren vijftig. Het verschil tussen toen en nu is echter de beschikbaarheid van data. Daarnaast beschikken we nu over goedkope communicatie- en rekenkracht. Daarmee kunnen we algoritmen toepassen om innovatieve, slimme toepassingen van AI te creëren.

Het gebruik van zo’n krachtige tool als AI brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Parallel aan de toepassingen die de samenleving ten goede komen, zijn we ook getuige geweest van toepassingen van AI die grote schade aan de samenleving kunnen toebrengen. Ze kunnen de democratie ondermijnen, discriminatie vergroten en veel ethische vragen opwerpen. Zo hebben militaire toepassingen oorlogvoering getransformeerd en zien soevereine regeringen in AI een strategische, nationale functie.

Zal AI de mens overnemen? Sommigen geloven dat dit kan gebeuren. Maar voordat dat gebeurt, zullen de mensen die AI gebruiken meer invloed hebben dan de mensen die dat niet doen. Op dezelfde manier zullen bedrijven die AI toepassen, meer invloed hebben dan bedrijven die dat niet doen. Dit roept een nieuwe zakelijke en maatschappelijke noodzaak op. Leiders, managers, overheden, organisaties voor consumentenbescherming en een brede dwarsdoorsnede van onze samenleving moeten voorgelicht worden over wat AI is en wat niet. Ook moeten de mogelijke voordelen ervan uitgelegd worden en de manier waarop we om moeten gaan met de risico’s en met ethische vragen die het gebruik van AI oproept.

Definitie van het certificaat

Het AI For Business and Government-certificaat erkent bewustzijn en begrip van de componenten van AI. Ook erkent het hoe de acceptatie en toepassing ervan kunnen worden bevorderd op een manier die het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving als geheel ten goede komt. Dit houdt in dat zowel de voordelen als de ethische vragen en risico’s van deze krachtige nieuwe technologie worden afgewogen.

Kandidaten die de AI for Business certificering hebben behaald, hebben hun begrip van AI, de relevantie ervan en fundamentele concepten zoals robotica, algoritmen en machine learning-aanpakken aangetoond. Ze weten hoe ze een team voor AI kunnen organiseren, de benodigde benaderingen en tools, en de afhankelijkheid van AI van data en hoe dit te beheren. Gecertificeerde kandidaten zijn zich ook bewust van hoe ze risico’s en ethische dilemma’s kunnen beoordelen voor betrouwbare AI, kunnen uitleggen hoe mensen en machines samenwerken in een organisatie, en hebben kennis van de toekomst van AI.

Certificatievereisten

Kandidaten kunnen het AI For Business and Government-certificaat behalen door het NL AIC - AI for Business & Government examen succesvol af te leggen.

Het certificeringsexamen is beschikbaar via geaccrediteerde trainers en Van Haren Group.

Certificaat hernieuwing

Dit certificaat is geldig voor twee jaar.

Examenformat

De algemene examenregels zijn van toepassing op dit examen.
Pogingen per voucher:1
Aantal vragen:60
Slagingsscore:65%
Duur:60 minuten
Open boek:Nee
Examentaal:

Engels

Nederlands

Toezicht:

Geen

Type vragen:Multiple choice

Examensyllabus

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die in het certificeringsexamen worden behandeld.
#vragen Kennisniveau Categorie
1 2 3
6 Toepassingen van AI en hun voordelen
 • Het belang van data, platform/data gedreven businessmodellen, de 4e Industriële Revolutie, singulariteit
 • Wat is AI
 • De definitie van menselijke en kunstmatige intelligentie
 • Verschillende toepassingsgebieden en voordelen van AI
3 Data, Robots en Kunstmatige Intelligentie
 • Definities voor data, informatie, kennis, intelligentie
 • Robotachtig paradigma
 • Definitie van intelligente agents en hun kenmerken
15 Voorspellingen, algoritmen, machine en deep Learning
 • Gegevensanalyse
 • Veelvoorkomende probleemtypen
 • Grondbeginselen – een overzicht
 • Soorten machine learning
 • Overzicht van veelvoorkomende algoritmen en technieken
9 Bouwen en beoordelen van een AI-toepassing
 • Bewustwording van de belangrijkste tools voor AI
 • Bewustwording van een generieke benadering (CRISP-DM) voor het bouwen van een model
 • Inschatten van de risico’s van een model – een overzicht
 • Organiseren van het AI-projectteam
6 Beheren van data voor AI
 • Wat is data
 • Wat is datamanagement, een overzicht van de belangrijkste elementen
12 Ethiek, risico's en betrouwbaarheid
 • Voorbeelden van ethische vragen, dilemma’s en beperkingen van AI
 • Algemene definitie van ethiek en bewustzijn van ethische richtlijnen (EU Framework)
 • Maatschappelijke zorgen en bezwaren tegen het gebruik van AI
 • Betrouwbaarheid van AI
9 Coëxistentie van mens en machine
 • Kansen voor AI, inclusief waar mens en machine samenwerken
 • cognitieve taxonomie en het vermogen om AI te beschrijven aan de hand van een taxonomie (Dilt)
 • Sterke en zwakke punten van mensen versus machines
 • De noodzaak om innovatie en ontdekking mogelijk te maken binnen een AI initiatie
Meer informatie over de kennisniveaus
 • Niveau 1 - Kennis: Op dit niveau moeten kandidaten specifieke informatie of feiten kunnen herkennen. Ze moeten de mogelijkheid tonen om details, termen of concepten uit hun leerstof te herinneren en te herkennen.
 • Niveau 2 - Begrip: Op dit niveau wordt van kandidaten verwacht dat ze hun begrip van de verworven informatie tonen. Ze moeten in staat zijn om te interpreteren, uit te leggen en samen te vatten. Kandidaten moeten meer kunnen dan alleen het uit het hoofd leren en aantonen dat ze de betekenis en implicaties van de informatie die ze hebben geleerd kunnen bevatten.
 • Niveau 3 - Toepassing: De focus op dit niveau ligt op het vermogen van kandidaten om hun verworven kennis toe te passen in praktijksituaties. Ze moeten in staat zijn om te gebruiken wat ze hebben geleerd om problemen op te lossen, principes toe te passen, of strategieën te implementeren in realistische scenario’s.
 • Niveau 4 - Analyse: Analyse omvat het vermogen van kandidaten om complexe concepten te ontleden in kleinere delen en de relaties daartussen te begrijpen. Kandidaten moeten laten zien dat ze in staat zijn om informatie te analyseren, componenten te identificeren, en de onderliggende verbindingen tussen deze te begrijpen.
 • Niveau 5 - Synthese: Op dit niveau wordt van kandidaten verwacht dat ze het vermogen tonen om iets nieuws te creëren door verschillende ideeën, concepten of elementen te combineren. Kandidaten moeten hun vermogen tonen om hypothesen te genereren, experimenten te ontwerpen of originele oplossingen voor problemen te ontwikkelen. Synthese omvat creativiteit en de integratie van verschillende elementen om een nieuw geheel te vormen.
 • Niveau 6 - Evaluatie: Op dit niveau moeten kandidaten oordelen of beoordelingen gebruiken op basis van criteria en bewijs. Kandidaten moeten informatie kritisch analyseren, verschillende perspectieven vergelijken en contrasteren, en geïnformeerde beslissingen nemen. Ze moeten in staat zijn om de kwaliteit, geldigheid en betrouwbaarheid van informatie, argumenten of oplossingen te evalueren.

Referentiemateriaal

Het referentiemateriaal voor het NL AIC - AI for Business & Government certificeringsexamen verschilt per onderwerp. Houd er rekening mee dat sommige onderwerpen en literatuur optioneel zijn.

Onderwerp Aanbevolen literatuur
Programmering en bibliotheken (Optioneel) Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems
- Auteur: Aurélien Géron
- ISBN:1491962291
- Uitgeverij: O’Reilly
Algoritmes (Optioneel) Linear Algebra and Learning from Data (1st edition)
- Auteur: Gilbert Strang
- ISBN: 13 978-0692196380
- Uitgeverij: Wellesley-Cambridge
Achtergrond van machine learning (Optioneel) Machine Learning
- Auteur: Tom Mitchell
- ISBN: 0071154671
- Uitgeverij: McGraw-Hill
4e Industriële revolutie (Verplicht) The Fourth Industrial Revolution
- Auteur: Klaus Schwab
- ISBN: 978-0-241-30075-6
- Uitgeverij: Penguin Random House
Ethiek (Verplicht) Ethics Guidelines for Trustworthy AI
- Auteur: High-Level Expert Group on Artificial Intelligence
- ISBN: /
- Uitgeverij: European Commission B-1049 Brussels
Singulariteit (Optioneel) The Singularity is Near
- Auteur: Ray Kurzweil
- ISBN: 978-0715635612
- Uitgeverij: Duckworth Overlook
Optionele literatuur Dit is kunstmatige intelligentie
- Auteurs: Simon Koolstra, Belle De Veer en Tijmen Veltman
- ISBN: 9789401808262
- Uitgeverij: Van Haren Publishing

Trainersaccreditatie

De traineraccreditatie voor dit certificeringsprogramma wordt georganiseerd door Van Haren Learning Solutions. Meer informatie over het accreditatieproces is te vinden op hun website.