next prev
en nl

I.AMDIGITAL AI Foundation (General)

AI FOUNDATION certified by

Over de best practice

IP eigenaar:I.AM DIGITAL®
Accreditatie Instituut:Van Haren Certify
Exameninstituut:certN

In de razendsnel veranderende digitale wereld biedt digitale transformatie ongekende kansen voor individuen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en succesvol te zijn in opkomende rollen. Maar lang niet iedereen heeft een duidelijk begrip van hoe ze nieuwe technologieën, zoals Artificiële Intelligentie (AI), kunnen omzetten naar concrete kansen. Ook hebben veel organisaties onvoldoende kennis over de digitale mogelijkheden en het potentieel dat ze in zich dragen.

Definitie van het certificaat

Het I.AMDIGITAL Artificial Intelligence Foundation - Finance certificaat toont aan dat de kandidaat zich bewust is van de veranderingen in de maatschappij die worden veroorzaakt door artificiële intelligentie en de impact ervan op de manier van werken. Gecertificeerde kandidaten begrijpen de urgentie om tech-innovaties en beveiliging te verkennen en ermee te werken in hun professionele omgevingen. Ze hebben een basiskennis van AI-concepten, waaronder cybersecurity, data, ethiek, de menselijke factor en de toekomst van werk.

Certificatievereisten

Kandidaten kunnen het I.AMDIGITAL Artificial Intelligence Foundation certificaat behalen door het I.AMDIGITAL Artificial Intelligence Foundation-examen succesvol af te leggen.

Het certificeringsexamen is beschikbaar via geaccrediteerde trainers en Van Haren Group.

Certificaat hernieuwing

Het I.AMDIGITAL Artificial Intelligence Foundation certificaat is levenslang geldig.

Examenformat

De algemene examenregels zijn van toepassing op dit examen.
Pogingen per voucher:1
Aantal vragen:60
Slagingsscore:70%
Duur:60 minuten
Open boek:Nee
Examentaal:

Nederlands

Toezicht:

Geen

Type vragen:Multiple choice

Examensyllabus

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die in het certificeringsexamen worden behandeld.
#vragen Kennisniveau Categorie
1 2 3
3 Introductie digitale transformatie
31 Technologische innovaties
3 Informatieveiligheid en privacy
6 Ethiek en filosofie
3 Datagedreven organisatie
6 Cybersecurity
3 Transitie en cultuur
2 Toekomst van werk
3 The human factor (USP)
Meer informatie over de kennisniveaus
  • Niveau 1 - Kennis: Op dit niveau moeten kandidaten specifieke informatie of feiten kunnen herkennen. Ze moeten de mogelijkheid tonen om details, termen of concepten uit hun leerstof te herinneren en te herkennen.
  • Niveau 2 - Begrip: Op dit niveau wordt van kandidaten verwacht dat ze hun begrip van de verworven informatie tonen. Ze moeten in staat zijn om te interpreteren, uit te leggen en samen te vatten. Kandidaten moeten meer kunnen dan alleen het uit het hoofd leren en aantonen dat ze de betekenis en implicaties van de informatie die ze hebben geleerd kunnen bevatten.
  • Niveau 3 - Toepassing: De focus op dit niveau ligt op het vermogen van kandidaten om hun verworven kennis toe te passen in praktijksituaties. Ze moeten in staat zijn om te gebruiken wat ze hebben geleerd om problemen op te lossen, principes toe te passen, of strategieën te implementeren in realistische scenario’s.
  • Niveau 4 - Analyse: Analyse omvat het vermogen van kandidaten om complexe concepten te ontleden in kleinere delen en de relaties daartussen te begrijpen. Kandidaten moeten laten zien dat ze in staat zijn om informatie te analyseren, componenten te identificeren, en de onderliggende verbindingen tussen deze te begrijpen.
  • Niveau 5 - Synthese: Op dit niveau wordt van kandidaten verwacht dat ze het vermogen tonen om iets nieuws te creëren door verschillende ideeën, concepten of elementen te combineren. Kandidaten moeten hun vermogen tonen om hypothesen te genereren, experimenten te ontwerpen of originele oplossingen voor problemen te ontwikkelen. Synthese omvat creativiteit en de integratie van verschillende elementen om een nieuw geheel te vormen.
  • Niveau 6 - Evaluatie: Op dit niveau moeten kandidaten oordelen of beoordelingen gebruiken op basis van criteria en bewijs. Kandidaten moeten informatie kritisch analyseren, verschillende perspectieven vergelijken en contrasteren, en geïnformeerde beslissingen nemen. Ze moeten in staat zijn om de kwaliteit, geldigheid en betrouwbaarheid van informatie, argumenten of oplossingen te evalueren.

Referentiemateriaal

Het referentiemateriaal voor I.AMDIGITAL Artificial Intelligence Foundation - General certificeringsexamen is:

AI Essentials e-Learning

Trainersaccreditatie

De traineraccreditatie voor dit certificeringsprogramma wordt georganiseerd door Van Haren Learning Solutions. Meer informatie over het accreditatieproces is te vinden op hun website.