next prev
en it nl

Agile Foundation

AGILE FOUNDATION consortium certified by

Over de best practice

IP eigenaar:Agile Consortium®
Accreditatie Instituut:Van Haren Certify
Exameninstituut:certN

In dit nieuwe millennium verandert de wereld razendsnel. Nieuwe technologieën hebben al een aanzienlijke invloed gehad op de manier waarop we met elkaar communiceren bijvoorbeeld. Het beïnvloedt ook hoe we naar nieuwe producten kijken of hoe we nieuwe producten bedenken. Robotica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, kwantumcomputing, biotechnologie, internet of things en 3D-printen worden nu onmisbaar in ons dagelijks leven. Ook klantverwachtingen zijn volledig veranderd. Traditionele producten en markten worden steeds meer gedigitaliseerd.

Nieuwe generaties die in deze wereld opgroeien, kijken op een andere manier naar loyaliteit ten opzichte van werkgevers en merken dan eerdere generaties. Bedrijven worden geconfronteerd met nieuwe spelers op de markt met meer financiële slagkracht of start-ups met een enorme populariteitsfactor. Organisaties moeten efficiënt en snel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en behoeften als ze succesvol willen concurreren in deze wereld. Wendbaarheid of “agility” is een kerncompetentie en concurrentievoordeel geworden in het bedrijfsleven.

Agile is nog relatief jong. Verschillende methoden die Agile kenmerken hebben ontstonden aan het einde van de vorige eeuw - denk aan DSDM, XP (eXtreme Programming), RAD (Rapid Application Development) en Scrum, om er een paar te noemen. Agile werd pas echt bekend nadat het Agile Manifesto in 2001 werd gepubliceerd. Met name Scrum werd populair en werd gebruikt in snelgroeiende, succesvolle bedrijven zoals Google, Apple, Amazon en Spotify. Traditionele organisaties konden zich niet veroorloven achter te blijven. Tegenwoordig is Agile wijdverspreid.

Definitie van het certificaat

Het Agile Foundation Certificaat maakt deel uit van het Agile certificeringsprogramma. Het bevestigt dat een kandidaat een grondig begrip heeft van het Agile Manifesto, de Agile cultuur, leiderschapsstijl, SCRUM en basiskennis heeft van het Agile framework-landschap.

Certificatievereisten

Kandidaten kunnen het certificaat behalen door het Agile Foundation examen succesvol af te leggen.

Het certificeringsexamen is beschikbaar via geaccrediteerde trainers en Van Haren Group.

Certificaat hernieuwing

Dit certificaat is levenslang geldig.

Examenformat

De algemene examenregels zijn van toepassing op dit examen.
Pogingen per voucher:1
Aantal vragen:60
Slagingsscore:70%
Duur:60 minuten
Open boek:Nee
Examentaal:

Engels

Italiaans

Nederlands

Toezicht:

Geen

Type vragen:Multiple choice

Examensyllabus

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die in het certificeringsexamen worden behandeld.
#vragen Kennisniveau Categorie
1 2 3
10 Agile Manifesto
 • Waarden en Principes
8 Agile Cultuur en Leiderschap
 • Agile cultuur
 • Agile leiderschap
 • Agile teamwaarden en team dynamiek
14 Scrum
 • Waarden
 • Team en rollen
 • Processen en Events
 • Artifacts
5 Methoden en raamwerken
 • Kanban
 • Agile project framework
 • Lean Startup
 • LeSS
 • Nexus
 • SAFe
 • Spotify
 • eXtreme Programming
11 Agile Werkwijzen
 • Borden in Scrum & Kanban
 • Schattingen
 • Story Mapping
 • Workshops
 • User Stories
 • Portfolio wall
 • Release planning
 • Burn-up / Burn-down
 • Agile testing
5 Waarde en regelmatig leveren
 • Prioritisatie
 • Continue oplevering
 • Waarde
 • Klant
 • Flow
 • Focus
 • MVP
 • Agile organisatie
7 Empirisme en verbeteren
 • Feedback
 • Belemmeringen
 • Ispecteren en aanpassen; product, process & manier van werken
Meer informatie over de kennisniveaus
 • Niveau 1 - Kennis: Op dit niveau moeten kandidaten specifieke informatie of feiten kunnen herkennen. Ze moeten de mogelijkheid tonen om details, termen of concepten uit hun leerstof te herinneren en te herkennen.
 • Niveau 2 - Begrip: Op dit niveau wordt van kandidaten verwacht dat ze hun begrip van de verworven informatie tonen. Ze moeten in staat zijn om te interpreteren, uit te leggen en samen te vatten. Kandidaten moeten meer kunnen dan alleen het uit het hoofd leren en aantonen dat ze de betekenis en implicaties van de informatie die ze hebben geleerd kunnen bevatten.
 • Niveau 3 - Toepassing: De focus op dit niveau ligt op het vermogen van kandidaten om hun verworven kennis toe te passen in praktijksituaties. Ze moeten in staat zijn om te gebruiken wat ze hebben geleerd om problemen op te lossen, principes toe te passen, of strategieën te implementeren in realistische scenario’s.
 • Niveau 4 - Analyse: Analyse omvat het vermogen van kandidaten om complexe concepten te ontleden in kleinere delen en de relaties daartussen te begrijpen. Kandidaten moeten laten zien dat ze in staat zijn om informatie te analyseren, componenten te identificeren, en de onderliggende verbindingen tussen deze te begrijpen.
 • Niveau 5 - Synthese: Op dit niveau wordt van kandidaten verwacht dat ze het vermogen tonen om iets nieuws te creëren door verschillende ideeën, concepten of elementen te combineren. Kandidaten moeten hun vermogen tonen om hypothesen te genereren, experimenten te ontwerpen of originele oplossingen voor problemen te ontwikkelen. Synthese omvat creativiteit en de integratie van verschillende elementen om een nieuw geheel te vormen.
 • Niveau 6 - Evaluatie: Op dit niveau moeten kandidaten oordelen of beoordelingen gebruiken op basis van criteria en bewijs. Kandidaten moeten informatie kritisch analyseren, verschillende perspectieven vergelijken en contrasteren, en geïnformeerde beslissingen nemen. Ze moeten in staat zijn om de kwaliteit, geldigheid en betrouwbaarheid van informatie, argumenten of oplossingen te evalueren.

Referentiemateriaal

Het referentiemateriaal voor het Agile Foundation examen is:

Agile Manifesto

Scrum guide

 • Auteurs: Ken Schwaber and Jeff Sutherland
 • ISBN: /
 • Uitgever: ScrumGuides website, licensed CC-BY 4.0

De Scrum guide is gratis beschikbaar op de ScrumGuides website.


Het wordt kandidaten aangeraden om ook volgende literatuur te lezen:

Agile - Pocketguide voor wendbare organisaties

 • Auteurs: Theo Gerrits, Rik de Groot and Jeroen Venneman
 • ISBN: 9789087537982
 • Uitgever: Van Haren Publishing

Scrum and XP from the trenches

 • Auteur: Henrik Kniberg
 • ISBN: 1430322640
 • Uitgever: InfoQ

Scaling Agile in organisaties

Trainersaccreditatie

De traineraccreditatie voor dit certificeringsprogramma wordt georganiseerd door Van Haren Learning Solutions. Meer informatie over het accreditatieproces is te vinden op hun website.